Les sessions individuals (el que es sol anomenar «teràpia») proporcionen un espai i un temps per a aprofundir en la nostra pròpia consciència i habilitat per a involucrar-nos creativament en la nostra pròpia vida i en les comunitats de les que formem part. El Treball de Processos considera rellevant qualsevol senyal de comunicació que aparegui tant en el contingut verbal com en el no verbal: la manera de parlar, els sons, els moviments, gestos i postures, les emocions, les diverses sensacions corporals i símptomes, els somnis i visions, els diversos estats de consciència, les malalties i els estats propers a la mort, els conflictes relacionals o qualsevol fet del món que afecti a la persona Explorant i donant suport tant a les senyals amb les que la persona s’identifica com aquelles que li molesten o considera alienes, anem seguint i confiant en el procés que està volent emergir al moment.

El Treball de Processos inclou nombroses influències d’altres metodologies i filosofies que poden ser útils en una sessió individual, però considera essencial posar atenció a la resposta que dóna el propi procés davant de cada intervenció, per així adaptar-s’hi. Per sobre de tot, la pràctica de Treball de Processos segueix la visió de CG Jung quan suggeria: «Conegui totes les teories. Domini totes les tècniques, però al tocar una ànima humana sigui tan sols una altra ànima humana».

Una altra aplicació individual del Treball de Processos és el treball d’empoderament (quelcom semblant al que se sol anomenar «coaching»), en el que es busca potenciar les habilitats i qualitats de la persona al seu àmbit professional o en determinats rols que ocupa, epr a prendre consciència del seu poder personal i facilitar la seva capacitat de gestió i lideratge.

Pots trobar més informació al llibres El cuerpo que sueña d’Arnold Mindell, A path made by walking de Julie Diamond i Lee Spark Jones, The dreambody toolkit de Joe Goodbread i Alternative to therapy d’Amy Mindell.

Posant la seva consciència al fluir de l’experiència, una treballadora de processos a vegades sembla que vagi en la direcció contrària a la que suggereix el sentit comú. T Troba que l’experiència que és tan pertorbadora per la nostra ment conscient realment conté la llavor de saviesa i creativitat potencial. En altres paraules, en la pròpia dificultat rau la solució. La vida està plena d’un potencial impressionant, i sovint amagat.

Amy Mindell (2006), “Alternative to therapy”