Certificació

A nivell nacional, el programa està reconegut per l’Instituto de Trabajo de Procesos y Democracia Profunda; a nivell internacional, por l’Associació Internacional de Psicologia Orientada a Processos (AIPOP). L’escola compleix amb els requisits establerts per l’AIPOP.

Fases

  1. Any Base.
  2. Fase I: centrada en la dimensió teòrica del Treball de Processos i en una primera aproximació a la pràctica i adquisició de les habilitats que aquesta exigeix.
  3. Fase I: centrada en l’estudi de l’aplicació pràctica del Treball de Processos en diferents àmbits.

Formació conscient

El Treball de Processos és un entrenament de consciència. Això significa que una persona que comença aquesta formació ha comprometre’s amb l’esperit d’aprenentatge i estar disposada a treballar en ella mateixa i en les seves relacions, inclosos els conflictes que puguin sorgir. Cada estudiant compte amb el suport d’un equip de mentors/es, que de forma conjunta l’ajuden a desenvolupar el seu camí d’aprenentatge, tenint en compte els seus antecedents, talents, desitjos i direcció.

Característiques bàsiques de la formació

La formació està estructurada de manera que l’alumne pugui combinar l’aprenentatge teòric amb la pràctica i el desenvolupament personal. Això s’aconsegueix mitjançant seminaris, dies d’entrenament i seminaris de supervisió directa, sessions individuals, treball en grup i el compromís amb els/les tutors/es a través dels mentors (Any Base) i el Comitè d’Estudis (Diploma).

Classes i seminaris

Seminaris

Cada any s’oferta un programa anual de seminaris on estan representades totes les àrees d’estudi del Treball de Processos. Conjuntament amb el mentor/a (Any Base) o el Comitè d’Estudis (programa de Diploma), cada estudiant confeccionarà un pla d’estudis amb els seminaris als que acudirà cada any, assegurant-se que aquests engloban totes les àrees de Treball de Processos, així com aquelles que li interessin de forma particular a cada alumne. Com a mínim un cop cada dos anys, l’estudiant podrà participar (i se l’anima a que ho faci) a un seminari d’un programa de Diploma impartit en qualsevol país d’Europa o del món.