L’Institut de Treball de Processos i Democràcia Profunda és una associació sense ànim de lucre, d’àmbit estatal, creada l’any 2012. L’entitat està formada per alumnes de l’Escola en fase avançada del Diploma de Treball de Processos així com per persones Diplomades.

Missió

La nostra missió és difondre i donar a conèixer el Treball de Processos, amés de fomentar-ne l’aplicació, tant a l’àmbit terapèutic, com en el desenvolupament organitzacional, el treball comunitari i la gestió i sanació de conflictes o tensions de caràcter global i social.

Objectius

Difondre el TP des de l’àmbit més proper fins a àmbits internacionals.

Fomentar l’aplicació de TP tant als àmbits de la psicologia i la psiquiatria, com al desenvolupament organitzacional i comunitari i la gestió de conflictes.

Aprofundir en el coneixement i l’abast de les diverses aplicacions del TP.

Garantirq ue el TP sigui accessible de manera no discriminatòria a través de la creació d’un programa de beques per l’accés a la formació i la cerca de fons per a projectes de desenvolupament social i comunitari.Organigrama

IAPOP

A nivell internacional, els nostres programes de formació i activitats estan reconeguts per l’Associació Internacional de Psicologia Orientada a Processos (AIPOP) i compleix amb els requisits establerts per l’AIPOP