El Treball de Processos va dirigit a totes aquelles persones interessades a explorar i aprofundir la relació amb elles mateixes, amb altres persones, amb el seu entorn i amb el món. Aquesta mirada aporta nous enfocaments recursos a professionals de serveis públics, de l’àmbit social o comunitari, així com a les àrees de la facilitació i el desenvolupament organitzacional i personal.

Pot ser útil per a qualsevol persona interessada en el treball creatiu i transformador amb grups i temes diversos, així com en la indagació i el desenvolupament de les habilitats i actituds necessàries per a facilitar les complexes experiències que sorgeixen al món d’avui en dia.

Treball de Processos s’aplica a diferents àrees per a facilitar la transformació i el creixement, tant individual com col·lectiu. Aquests dos nivells estan àmpliament relacionats entre sí i mai funcionen de manera aïllada. Per tant, es pot aplicar a qualsevol àrea de treball, i a diferents llocs del món s’està adaptant i posant en pràctica de maneres molt diverses. El Treball de Processos et pot servir per a:

  • Iniciar un procés de coneixement personal
  • Establir relacions més conscients amb les altres persones
  • Crear grups més dialogants
  • Difondre una cultura basada en la diversitat i la llibertat
  • Desenvolupar les teves habilitats i adquirir el coneixement necessari per a treballar amb organitzacions, grups, parelles i persones individuals

Àrees de treball

Treball interior

El treball interior (Inner Work) és una pràctica dinàmica d’atenció plena que ens ajuda a connectar-nos profundament amb els processos creatius que ens mouen.

Llegir més

Treball individual

Les sessions individuals (el que es sol anomenar «teràpia») proporcionen un espai i un temps per a aprofundir en la nostra pròpia consciència i habilitat per a involucrar-nos creativament

Llegir més

Treball amb relacions

El treball relacional és una oportunitat per a descobrir i aprofundir en els patrons creatius emergents que sorgeixen de la interacció entre dues o més persones

Llegir més

Grups, WorldWork i Fòrums Oberts

El Treball Global és l’aplicació del Treball de Processos a grups i organitzacions. Es basa en el principi de democràcia profunda

Llegir més

Estats alterats de consciència

El Treball de Processos ofereix un model no patologitzador per a entendre i treballar amb tot el rang d’experiències humanes. Existeix un continu que uneix els estats ordinaris de consciència

Llegir més