ElTreball Global és l’aplicació del Treball de Processos a grups i organitzacions. Es basa en el principi de democràcia profunda que posa l’accent a escoltar i valorar totes les veus i dimensions que conformen l’experiència, tant les més reconegudes i acceptades com aquelles que estan en desacord amb el consens majoritari.

El Treball Global parteix de la idea que la transformació social està implícita en les tensions i conflictes d’un grup i en la diversitat que el caracteritza. Aquestes dinàmiques es poden observar en petits grups i col·lectius, empreses, institucions, comunitats, barris, regions i països sencers Entre algunes aplicacions del Worldwork hi ha el treball comunitari, el desenvolupament organitzacional, l’acompanyament a col·lectius i la facilitació de conflictes i de la diversitat en petits i grans grups.

Un dels formats en els que s’aplica el Worldwork són elsFòrums Oberts.. Els fòrums reuneixen a la gent per a tenir un diàleg més profund sobre assumptes particulars de la comunitat i per a processar les polaritzacions i els conflictes. Com a comunitats, necessitem tenir consciència de la riquesa que la nostra complexitat i diversitat poden aportar. Aquest potencial, sovint sense explotar, emergeix quan es faciliten les interaccions, incloent totes les veus i punts de vista, moltes de les quals freqüentment estan marginades o invisibilitzades.

Pots trobar més informació als llibresSentados en el fuego iLa Democracia Profunda de los Foros Abiertos d’ Arnold Mindell.

“Al nostre petit i màgic planeta, on l’atmosfera ja no pot ser controlada per científics, polítics, capellans o bruixots, la situació del món és tasca de totes. No ens podem permetre deixar-ho perquè ho facin altres. Ha arribat el moment de desenvolupar un treball global que connecti les experiències transpersonals amb la realitat mundana, el servei espiritual i l’activitat política, l’altruisme oriental amb el racionalisme occidental, el treball amb somnis amb el treball corporal”

Arnold Mindell (2000), “The leader as martial artist”