El Treball de Processos ofereix un model no patologitzador per a entendre i treballar amb tot el rang d’experiències humanes. Existeix un continu que uneix els estats ordinaris de consciència (aquells considerats normals per una cultura i un moment històric concrets) amb els estats alterats i extrems (aquells que ens resulten més desconeguts i que poden portar una persona a ser psiquiatritzada o empresonada). El Treball de Processos ha desenvolupat mètodes per a treballar amb aquests estats, incloent addiccions, como, experiències properes a la mort i diagnòstics psiquiàtrics. L’enfocament de la Democràcia Profunda valora i dóna suport tant a les experiències «ordinàries» d’una persona com a les «extremes». L’objectiu és incrementar la capacitat de l’individu de moure’s amb llibertat i consciència a través del continu de la seva experiència.

A més a més, el Treball de Processos veu els estats alterats des d’una perspectiva tant individual (com una experiència que porta algun missatge o essència útil per a la persona) com cultural (doncs els estats alterats acostumen a expressar les parts més marginades i invisibilitzades del sistema de creences d’una societat o família) i, per tant, considera que és un treball a fer no només a nivell individual, sinó també en relació amb el món.

Pots trobar més informació als llibres City Shadows: Psychological Interventions in Psychiatry, Coma: the Dreambody near Death i El Cuerpo del Chamán d’Arnold Mindell; Coma: a Healing Journey d’ Amy Mindell; i Outside Mental Health. Voices and Visions of Madness i Discontinuación del Uso de Drogas Psiquiátricas: Una Guía Basada en la Reducción del Daño de Will Hall.

“Potser les persones amb experiències d’estats extrems de consciència siguin xamans potencials, capaces d’unir mons. És important que totes les persones visquin i treguin a la llum experiències marginalitzades, almenys una miqueta. […] necessitem a totes les persones, a tota la nostra diversitat per arribar on estem anant com a planeta. […] Prova tots els mons, tots els camins.”

Arnold Mindell (2013) The Dance of the Ancient One