Descripció del curs

Facilitació de grups. Aportant consciència i creixent amb la diversitat.

Es tracta d’una formació de tres anys que oferirà un coneixement profund i complet de la facilitació orientada a processos, també anomenada WorldWork. Estarà orientada a la pràctica i en contacte amb la realitat actual per a facilitar l’aplicació de tot allò que anem aprenent

Aquests estudis de tres anys que oferim des de 2018 és una coproducció de Fil a l’agulla i l’escola de l’Institut de Treball de Processos i Democràcia Profunda, institució pionera en la formació en Treball de Processos i que compta amb professorat internacional amb llarga experiència en la docència i en la pràctica de la facilitació en tota classe de contextos.

A qui va dirigida i requisits d’entrada

Aquesta formació va dirigida a persones que treballen en la facilitació de grups, la gestió de conflictes, l’acompanyament emocional i de grups, l’àmbit comunitari, la participació ciutadana, l’educació, el desenvolupament organitzacional, el canvi social…

Donat que la formació vol donar suport al desenvolupament de la pràctica interventiva, la formació va dirigida a persones que ja estiguin facilitant o fent intervenció social, comunitària o en el món organitzatiu. Com que és una formació d’aprofundiment, requerim que les persones hagin tingut un contacte i coneixement previ amb el Treball de Processos.

El procés d’admissió consta d’una entrevista amb la coordinadora del curs. A partir d’aquí, es pren una decisió sobre l’admissió de la persona al curs. Aquesta entrevista té un cost de 60 euros.

Continguts

Es tracta d’una formació de tres anys que ofereix un coneixement profund i complert de la facilitació orientada a processos, també anomenada Worldwork. La formació està orientada a la pràctica, i en contacte amb la realitat actual per tal de facilitar l’aplicació de tot el que anem aprenent.

Què és el Worldwork?

És el Treball de Processos o la Psicologia Orientada a Processos aplicada a grups petits i grans, comunitats i organitzacions, participació ciutadana, esdeveniments internacionals i problemes relacionats amb la terra i el món.

Es tracta d’un nou paradigma per comprendre la vida col·lectiva alhora que un cos de teoria i un mètode pràctic i eficaç per fer front a tota mena de situacions i àmbits, com ara conflictes, presa de decisions, dinàmiques de poder, relacions, visió, creativitat i facilitació de reunions.

El principi bàsic i subjacent del Worldwork és la democràcia profunda. La democràcia profunda parteix de la idea que qualsevol situació donada necessita totes les parts, totes les persones, tots els temes i tots els nivells de realitat per desenvolupar tot el seu potencial i donar suport al desenvolupament del grup.

En altres paraules, un dels aspectes crucials del Worldwork és posar el focus i portar a la consciència tant la part més lineal i factual d’una conversa o situació com la seva part no-lineal, invisible i emocional.

Quins temes es tractaran?

La formació consta de sis semestres, cada un gira al voltant d’un eix temàtic. El grup que s’incorpori en aquesta nova edició, es sumarà al grup actual, assistint als mateixos espais d’aprenentatge, amb espais propis quan es cregui convenient. El grup nou començarà pel contingut del semestre 5 i 6, i acabarà l’últim any amb el contingut del semestre 2 i 3.

De forma transversal treballa el desenvolupament de la persona facilitadora a través del treball personal, l’adquisició de les habilitats i metahabilitats necessàries, la connexió amb l’estil propi i també altres estils menys coneguts, la consciència dels sistemes de creença i valors, entre d’altres.

Consulta la informació completa del curs a la pàgina de Fil a l’Agulla.

 

Treball de Processos és només la tramitadora de el curs, qualsevol reclamació respecte a les condicions de contractació que s’accepten pel usuari s’han d’adreçar a Fil a l’Agulla, SCCL,. L’Institut Treball de Processos està totalment exempta de responsabilitat.