Descripció del curs

5a edició.

Facilitació de grups. Aportant consciència i creixent amb la diversitat.


AMPLIEM DATA INSCRIPCIÓ FINS AL 31 DE GENER DE 2023.
Si necessites més informació, pots escriure directament a escolafil@filalagulla.org


Descripció

El 2023 iniciem el cinquè any del Curs Triennal de Facilitació de Grups: Aportant consciència i creixent amb la diversitat.
Des de fa anys, Fil a l’agulla hem impartit cursos d’introducció i anuals de facilitació de grups. La gran resposta i entusiasme que han rebut aquestes formacions, la demanda d’aprofundir més de moltes participants, així com la necessitat que veiem en la situació política i social actual d’oferir eines que ajudin a promoure solucions que vagin a l’arrel dels problemes i capaces de treballar en un ambient altament polaritzat, és el que ens motiva a oferir aquesta formació.

Aquests estudis de tres anys són una coproducció de Fil a l’agulla i l’Escola de l’Institut de Treball de Processos i Democràcia Profunda, institució pionera en la formació en Treball de Processos a l’Estat i compta amb el suport de professorat amb llarga experiència en la docència i en la pràctica de la facilitació en tota classe de contextos.Es tracta d’una formació arrelada al territori, enriquida amb visions i experiències d’altres realitats i contextos.
Volem que contribueixi a la necessitat creixent d’alimentar i complementar les diverses metodologies i plantejaments de la participació ciutadana, el desenvolupament organitzacional i la gestió de conflictes amb un paradigma que, més enllà de la cerca de solucions immediates, pugui també facilitar la presa de consciència i amb ella, promoure sortides sostenibles i de llarg termini als problemes i reptes de les organitzacions, comunitats, grups i la societat.

Si necessiteu més informació, podeu escriure a escolafil@filalagulla.org

 

A qui va dirigida i requisits d’entrada

Aquesta formació va dirigida a persones que treballen en la facilitació de grups, la gestió de conflictes, l’acompanyament emocional i de grups, en l’àmbit comunitari, la participació ciutadana, l’educació, el desenvolupament organitzacional, el canvi social, etc.
La formació dona suport al desenvolupament de la pràctica interventiva i i va dirigida a persones que ja estiguin facilitant o fent intervenció social, educativa, comunitària o en el món organitzatiu. És una formació d’aprofundiment i requereix que les persones hagin tingut un contacte i coneixement previ amb el Treball de Processos.

El procés d’admissió consta d’una entrevista i partir d’aquí, es pren una decisió sobre l’admissió de la persona al curs. Aquesta té un cost de 60 euros.

Continguts

La formació ofereix un coneixement profund i complert de la facilitació orientada a procesos, en contextos de grup i de diversitat tenint en compte els feminismes, la interseccionalitat i la mirada restaurativa. La formació està orientada a la pràctica, i en contacte amb la realitat actual per tal de facilitar l’aplicació de tot el que anem aprenent.

Què és el Worldwork?
És el Treball de Processos o la Psicologia Orientada a Processos aplicada a grups petits i grans, comunitats i organitzacions, participació ciutadana, esdeveniments internacionals i problemes relacionats amb la terra i el món.
Es tracta d’un nou paradigma per comprendre la vida col·lectiva alhora que un cos de teoria i un mètode pràctic i eficaç per fer front a tota mena de situacions i àmbits, com ara conflictes, presa de decisions, dinàmiques de poder, relacions, visió, creativitat i facilitació de reunions.
El principi bàsic i subjacent del Worldwork és la democràcia profunda. La democràcia profunda parteix de la idea que qualsevol situació donada necessita totes les parts, totes les persones, tots els temes i tots els nivells de realitat per desenvolupar tot el seu potencial i donar suport al desenvolupament del grup.
En altres paraules, un dels aspectes crucials del Worldwork és posar el focus i portar a la consciència tant la part més lineal i factual d’una conversa o situació com la seva part no-lineal, invisible i emocional.

Els feminismes, interseccionalitat i mirada restaurativa
Un dels focus principals de la formació és dotar a les persones que hi participen de la consciència, les eines i la presència suficient per poder facilitar les dinàmiques de privilegi, opressió i violència transformant-les en noves formes de relació més alliberadores.
Els feminismes, la mirada interseccional i l’enfocament restauratiu són els pilars de la nostra proposta juntament amb el Worldwork.
Els feminismes, que incorporen la mirada interseccional, ens donen els coneixements i eines necessàries per comprendre el funcionament de les opressions, la seva complexitat i la seva dimensió social i política. La mirada restaurativa, en canvi, ens ajuda a reparar els danys passats i presents que aquestes opressions causen i han causat en el nostre dia a dia i el de les nostres avantpassades per tal d’acabar amb la impunitat, establir cultures i espais de seguretat i crear nous patrons de conducta i relacions responsables i conscients.

Quins temes es tractaran?
La formació consta de sis semestres, cada un gira al voltant d’un eix temàtic. El grup que s’incorpori en aquesta nova edició, se sumarà al grup actual, assistint als mateixos espais d’aprenentatge, amb espais propis quan es cregui convenient. El grup nou començarà pel contingut del tercer semestre.
De forma transversal treballa el desenvolupament de la persona facilitadora a través del treball personal, l’adquisició de les habilitats i metahabilitats necessàries, la connexió amb l’estil propi i també altres estils menys coneguts, la consciència dels sistemes de creença i valors, entre d’altres.

Semestre 1. La consciència en acció: què és facilitar?

Treballarem la distinció entre la facilitació orientada a objectius concrets envers la facilitació de processos que té com a objectiu la presa de consciència i el treball moment a moment. També es treballarà la consciència dels somnis alts i la seva relació amb els somnis baixos i la desesperança. Introduirem la idea del camp que somia (“dreaming field”), els processos mítics i la seva importància a l’hora d’acompanyar als grups. Finalment, també la relació entre el món interior i el món exterior, i com aquesta relació és fonamental per poder facilitar.

Semestre 2. Desenvolupament organitzacional i patrons

Semestre 3. Construcció de comunitats i participació

Semestre 4. Conflicte transformador

Semestre 5. Diversitat

Semestre 6. Poder i lideratge

Estructura de la formació

Formació de 3 anys i 3 mesos amb espais teòrics i pràctics, grups d’iguals, sessions individuals, mentories, espais de pràctiques i supervisions, treball final i exàmens. Són accions que es repeteixen i amb objectius anuals específics. La durada està condicionada a l’acompliment dels requisits. Aproximadament són un total de 367,5 h lectives i 117 h de treball individual o en petit grup.

Les accions que es repeteixen cada any són:

 • 5 mòduls formatius a l’any. Durant aquests mòduls es presentaran continguts teòrics, es faran exercicis pràctics en parelles, individualment i en grup.
 • 5 dies de formació a l’any. Són jornades d’un dia en la que bàsicament es practica el que es va aprenent en els mòduls. Són espais únics per practicar i rebre feedback sobre el procés d’aprenentatge.
 • 5 xerrades d’expertes. Diferents persones expertes ens compartiran les seves experiències, sabers i reflexions sobre temes d’actualitat i metodologies i marcs de referència d’interès.
 • 12 trobades amb el grup d’iguals. Es tracta d’un grup d’entre 3 i 5 d’estudiants que es troba mensualment per donar-se suport i aprofundir en els aprenentatges. És el mateix grup d’iguals qui s’organitza les trobades i el contingut i propòsit d’aquestes.
 • 4 mentories grupals (amb el grup d’iguals) i 2 individuals cada any. Són un espai en què es dona suport a la integració i aplicació dels continguts i eines apreses i en el coneixement del procés d’aprenentatge com a estudiant. Aquest espai és fonamental, perquè cada persona pugui individualitzar la formació en funció de les seves necessitats i seguir el seu camí propi i únic. Dues de les sessions grupals serà per a fer supervisions en viu en una de les següents àrees d’aprenentatge: treball personal, conflicte propi amb una altra persona, facilitació d’una relació o de grup.
 • 12 sessions de treball individual amb la persona terapeuta. És l’espai dedicat al creixement personal i al treball amb els límits propis i reptes personals davant dels nous aprenentatges. És una peça fonamental de la formació donada la importància que té pel Worldwork l’actitud i presència de qui facilita a l’hora de desenvolupar la seva tasca.
 • 3 dies de supervisió en viu. Són espais per les persones que estan a l’últim any de formació per practicar la facilitació i rebre feedback per a donar suport al desenvolupament de les habilitats i coneixements aplicats.Els aprenentatges es van recollint al Diari d’aprenentatge, que es treballa amb la persona mentora.

Objectius

Els objectius específics de cada any són:

ANY 1: Integració de la teoria bàsica del Treball de Processos.

Al final del primer any hi ha els exàmens teòrics. És un espai que vol donar suport a la integració dels conceptes bàsics i a què l’alumnat sigui més conscient del seu camí d’aprenentatge, de què sap i de quins són els seus buits, així com dels seus propis límits. 

ANY 2: Pràctiques i supervisió

L’objectiu del segon any és la pràctica de la facilitació orientada a processos. Les pràctiques consisteixen en 8 intervencions treballant en àmbits i grups diferents. L’enfocament varia segons l’experiència i professió de la persona, per donar suport al desenvolupament personal i professional de cadascú. 

A partir del segon any inicien les intervencions de pràctiques i, per tant, les supervisions. Hi ha supervisions de casos, per a preparar-se per facilitar, dissenyar conjuntament les intervencions i analitzar el seu desenvolupament. I supervisions en viu per a practicar la facilitació i entrenar les habilitats i coneixements necessaris. Això es fa facilitant en directe amb la supervisora i destinant un temps a l’aprenentatge de la pràctica en viu. El nombre mínim de supervisions per cobrir totes les necessitats ronda les 25 en total i es compten les supervisions de casos, les supervisions en viu amb la persona supervisora, els espais de supervisió en viu en grup i les supervisions del projecte final, en cas de necessitar-se. 

ANY 3: Projecte final i exàmens finals

El darrer any es dedica a l’elaboració del projecte final. Es tracta d’un projecte original en l’aplicació del treball de processos i la facilitació de grups en un dels seus camps, en una àrea d’interès de l’estudiant.

Al final de la formació hi ha els exàmens finals, que són de caràcter pràctic i on s’avalua la integració dels coneixements i de la pràctica bàsica que considerarà que l’estudiant està preparat i preparada com a facilitadora de grups orientats a processos. Al final del tercer any hi ha els dos primers exàmens: presentar un estudi de cas i fer treball personal en una situació estressant. I al cap d’uns tres mesos, es fan la resta d’exàmens: conflicte entre dues persones, conflicte propi i una facilitació de grup. 

Equip docent

L’equip de professorat, terapeutes, mentores i supervisores està format per persones diplomades en Treball de Processos i amb experiència en el camp del treball amb grups i amb el món. 

A continuació es detalla el nom de les persones de l’equip, en quin rol estan o s’ofereixen, en quina llengua treballen i si les sessions poden ser presencials o virtuals i on.

Coneix i llegeix aquí sobre l’equip docent.

Curs 2023

Aquesta formació és semipresencial. Els mòduls, els dies de formació i els exàmens són presencials i es duran a terme a la ciutat de Barcelona o rodalia.
Les sessions amb expertes, seran presencials o virtuals, i sempre que es puguin, es retransmetrà en directe per a poder seguir-les virtualment.
Les sessions individuals, les mentories, els grups d’iguals i les supervisions poden fer-se presencialment o virtualment.
Les dates dels dies d’expertes es van donant en el transcurs del curs, ja que varien en funció de la disponibilitat de les persones que les donen.

 • Mòdul 1 ⇒ “Treball de processos aplicat al treball personal: el desplegament a través dels canals”
  Dijous 26 de gener de 18 a 20 h: espai de benvinguda per a les noves estudiants
  Divendres 27 i dissabte 28 de gener
 • Dia de formació: “Treballar amb un/a mateix/a i la pràctica de desplegar el procés a través dels canals”
  Divendres 10 de febrer
 • Dia de supervisió pel grup que va a examens el 2023: dissabte 11 de febrer de 2023. De 10h a 14h i de 15h a 18h
 • Mòdul 2 ⇒ “Eines de treball comunitari “
  Divendres 10 i dissabte 11 de març
 • Dia de formació: “Forums oberts”
  Divendres 14 d’abril
  Mòdul 3 ⇒ “El fantasma del passat i el trauma col.lectiu”
  Divendres 12 i dissabte 13 de maig
 • Dia de formació: “El treball amb estats alterats, seguretat i línies vermelles”
  Divendres 16 de juny
  Dia de supervisió en viu: dissabte 17 de juny de 2023. De 10h a 14h i de 15h a 18h.
  Aquest dia és per les persones que estan en el seu darrer any. La resta d’estudiants poden assistir si volen, és molt recomanable.
 • Mòdul 4 ⇒ “El conflicte, les acusacions i els fantasmes del conflicte”
  Divendres 15 i dissabte 16 de setembre
 • Dia de formació: “Treball de relacions”
  Divendres 13 d’octubre
 • Dia de supervisió en viu: dissabte 14 d’octubre de 2023. De 10h a 14h i de 15h a 18h
  Aquest dia és per les persones que estan en el seu darrer any. La resta d’estudiants poden assistir si volen, és molt recomanable.
 • Mòdul 5 ⇒ “Estats alterats, cicles de violència i dinàmiques de venjança i dol”
  Divendres 17 i dissabte 18 de novembre.
 • Dia de formació: Supervisió en viu sobre treball interior, propi conflicte, una relació o un procés de grup.
  Divendres 15 de desembre
 • Examen teòric
  Divendres 15 de desembre.
 • Exàmens pràctics: cas d’estudi i treball interior Dijous 11 i divendres 12 de gener de 2024

Dia de supervisió pel grup a examens el 2024: divendres 9 de febrer de 2024. De 10h a 14h i de 15h a 18h

Exàmens pràctics: propi conflicte, conflicte entre dues persones i facilitació de grup.
Dimecres 20, Dijous 21, divendres 22 de març de 2024

Preus i opcions de pagament

La formació té un cost total aproximat de 9.870 €, que es tradueix en un cost anual de:

Primer any: 2.540 €
Segon any: 3.415 €
Tercer any: 3.915 €

A partir del segon any el preu s’incrementa perquè comença la supervisió i s’ha comptat que la meitat es fa el segon any i l’altra meitat el tercer any, però això dependrà del ritme de la persona. El tercer any també inclou el cost dels exàmens, tot i que una part d’aquests es realitzaran 3 mesos després.
Important: aquest preu està basat en un mínim de requisits, i cal tenir en compte que segons l’itinerari formatiu el cost pot canviar.
Per tenir més informació detallada del preu del curs, pots consultar la normativa de pagament en aquest enllaç:
viar.

Consulta aquí la normativa del curs

Treball de Processos és només la tramitadora de el curs, qualsevol reclamació respecte a les condicions de contractació que s’accepten pel usuari s’han d’adreçar a Fil a l’Agulla, SCCL,. L’Institut Treball de Processos està totalment exempta de responsabilitat.