Entrevista realitzada a l’autora del llibre editat per Descontrol, Sol Abejón Olivera, on l’alumna del diplomat de Treball de Processos descriu com ha estat la investigació prèvia i creació d’un llibre, que ha estat possible també gràcies al seu propi procés intern personal i acompanyament a través del Treball de Processos.

Sol vol aclarir que quan parla de veus internalitzades i de dinàmiques internes, està parlant de les opressions internalitzades, per les diferents estructures i violències sistèmiques entrellaçades o no, com la raça, la classe, el gènere, el capacitisme, la preferència del desig , etc. Aquestes violències encarnades fan que sigui molt difícil, per a algunes, ocupar espai públic i posar-se al focus, a primera línia, amb tot el que això comporta.

Anomenar el Genocidi a Palestina i tots els Genocidis colonials. Com el cas de Nayelli i Edinson, de la Comunitat de Pau de Sant Josep d’Apartadó de Colòmbia, assassinats per paramilitars, sota l’anuència còmplice del govern.

#trabajodeprocesos

#libros

#processwork

#violenciadegenero