8 al 11 de abril de 2022

Barcelona + online

Kate Jobe i Boris Sopko

HORARIS:

10-14h i de 16h  a 18h

  1. OBJECTIUS:

Estar en comunitat és un recurs possible per fer front a tots els desafiaments i tensions que tots enfrontem a les nostres vides i en aquest moment d’alta tensió al món.

Desenvolupament de facilitadors, patrons de processos terapèutics que trobem a la nostra pràctica, obstacles en el nostre desenvolupament com a facilitadors i més… Brindarem oportunitats per practicar les nostres habilitats i també divertir-nos juntes.

NOTA per als estudiants de AÑO BASE: només contarà per a la formació el primer dia
Os podéis apuntar als altres dies, mitad de preu, però NO compatarà com a dia de formació del vostre itinerari.

PRECIO

EN LÍNIA I PRESENCIAL BARCELONA (LLEIALTAT SANTSENCA)
_80 € / dia (4 dies = 320 €)