6 de març de 2023

online

Andy Smith + Neus Andreu

En línia

El tema és com entendre el paper de la neutralitat i la posició en el facilitador

(Títol en anglès) Structural Discrimination Class :Positionality and Social Activism

Horari: 18-20:30h