A finals de febrer ha tingut lloc el DOJO de Moviment amb Kate Jobe i César Fernánndez, i el suport d’Eva Sánchez.

Els dojos són espais on aprendre i practicar la metodologia de treball de processos. Formen part del programa educatiu dels estudis de treball de processos i en realitzem 4 a l’any.

En aquesta ocasió ens dediquem a aprofundir en el canal moviment, la teoria de Laban i el Moviment Autèntic.

Objectius:

Tenir el marc bàsic del treball amb moviment des del treball de processos

Treballar les metahabilitats per al treball amb moviment

Connectar amb el poder del moviment com a llenguatge

Continguts:

Teoria de moviment del treball de processos: Moviment primari i secundari, límits en el moviment i tècniques d’amplificació

Moviment autèntic

Teoria de Laban sobre el llenguatge del moviment

Ha estat un plaer! Seguim!