Facilitació de grups. Aportant consciència i creixent amb la diversitat

Es tracta d’una formació de tres anys que oferirà un coneixement profund i complert de la facilitació orientada a processos, també anomenada WorldWork. Estarà orientada a la pràctica i en contacte amb la realitat actual per tal de facilitar l’aplicació de tot allò que anem aprenent.

CURS DE FACILITACIÓ TRIENNAL

Des de fa anys, Fil a l’agulla ha impartit cursos d’introducció a la facilitació així com el curs de facilitació anual de grups que el curs vinent arriba ja a la seva setena edició. La gran resposta i entusiasme que han rebut aquestes formacions, la demanda d’aprofundir més de moltes persones participants, així com la necessitat que veiem en la situació política i social actual d’oferir eines que ajudin a promoure solucions que vagin a l’arrel dels problemes i capaces de treballar en un ambient altament polaritzat, és el que ens ha motivat a oferir aquesta formació.

Aquests estudis de tres anys és una coproducció de Fil a l’agulla i l’escola de l’Institut de Treball de Processos i Democràcia Profunda, institució pionera en la formació en Treball de Processos i que compta amb professorat internacional amb llarga experiència en la docència i en la pràctica de la facilitació en tota classe de contextos. Es tracta doncs d’una formació arrelada al territori, enriquida amb visions i experiències d’altres realitats i amb un equip docent internacional amb llarga trajectòria i experiència. Podeu consultar la informació sobre l’equip docent en aquest document.

Volem que contribueixi a la necessitat creixent d’alimentar i complementar les diverses metodologies i plantejaments de la participació ciutadana, el desenvolupament organitzacional i la gestió de conflictes amb un nou paradigma que, més enllà de la cerca de solucions immediates, pugui també facilitar la presa de consciència i amb ella, promoure sortides sostenibles i de llarg termini als problemes i reptes de les organitzacions, comunitats, grups i la societat.

A qui va dirigida i requisits d’entrada

Aquesta formació va dirigida a persones que treballen en la facilitació de grups, la gestió de conflictes, l’àmbit comunitari, la participació ciutadana, l’educació, el desenvolupament organitzacional, el canvi social…

Donat que la formació vol donar suport al desenvolupament de la pràctica interventiva, la formació va dirigida a persones que ja estiguin facilitant o fent intervenció social, comunitària o en el món organitzatiu. A més a més, també requerim que les persones hagin tingut un contacte i coneixement previ amb el Treball de Processos.

El procés d’admissió consta d’un primer moment en què la persona interessada omple un formulari i es fa una entrevista amb algú de l’equip docent. A partir d’aquí, l’equip docent pren una decisió sobre l’admissió de la persona al curs.  Aquesta entrevista té un cost de 60 euros.

Formació de nova creació

La formació que us estem presentant ha iniciat al gener de 2019 i hi ha alguns aspectes que estem acabant de definir en relació a la part final de la formació. La previsió és que abans que comenci el proper grup, al gener de 2020, tot això ja estigui més definit i clar.  Cal tenir en compte el component pioner d’aquesta formació.

CONTINGUTS

Es tracta d’una formació de tres anys que oferirà un coneixement profund i complert de la facilitació orientada a processos, també anomenada Worldwork. La formació estarà orientada a la pràctica, i en contacte amb la realitat actual per tal de facilitar l’aplicació de tot el que anem aprenent.

Què és el Worldwork?

És el Treball de Processos o la Psicologia Orientada a Processos aplicada a grups petits i grans, comunitats i organitzacions, participació ciutadana, esdeveniments internacionals i problemes relacionats amb la terra i el món. Es tracta d’un nou paradigma per comprendre la vida col·lectiva alhora que un cos de teoria i un mètode pràctic i eficaç per fer front a tota mena de situacions i àmbits, com ara conflictes, presa de decisions, dinàmiques de poder, relacions, visió, creativitat i facilitació de reunions.

El principi bàsic i subjacent del Worldwork és la democràcia profunda. La democràcia profunda parteix de la idea que qualsevol situació donada necessita totes les parts, totes les persones, tots els temes i tots els nivells de realitat per desenvolupar tot el seu potencial i donar suport al desenvolupament del grup. En altres paraules, un dels aspectes crucials del Worldwork és posar el focus i portar a la consciència tant la part més lineal i factual d’una conversa o situació com la seva part no-lineal, invisible i emocional.

Quins temes es tractaran?

La formació constarà de sis semestres, cada un girarà al voltant d’un eix temàtic. De forma transversal treballarem el desenvolupament de la facilitadora a través del treball interior, treball personal, les habilitats i metahabilitats, la connexió amb l’estil propi i també l’antiestil, la consciència dels sistemes de creença i valors del facilitador/a, entre d’altres.

Semestre 1. La consciència en acció: què és facilitar?

Treballarem la distinció entre la facilitació orientada a objectius concrets envers la facilitació de consciència i el treball moment a moment això com la consciència dels somnis alts i la seva relació amb els somnis baixos i la desesperança. Introduirem la idea de “dreaming field”, processos mítics i la seva importància a l’hora d’acompanyar als grups. Finalment també la relació entre el món interior i el món exterior, i com aquesta relació és fonamental per poder facilitar.

Semestre 2. Desenvolupament organitzacional i patrons

Donarem eines i marcs útils per treballar amb organitzacions de tota mena (ONG, administracions, entitats, empreses…) al voltant de diferents temes: treball en equip, rols múltiples, somnis i mites de l’organització…

Semestre 3. Construcció de comunitats i participació

Aportarem una mirada i eines que faciliten que els processos participatius i els espais de creació de comunitat guanyin en profunditat, com ara els Fòrums Oberts. Presentarem models d’intervenció com l’Oasis i el Go Deep que més enllà de tenir objectius concrets estan basats en el feedback del sistema. Posarem la mirada també en l’impacte del passat i el trauma col·lectiu, en les dinàmiques actuals de la comunitat, així com en els mites de la comunitat i “l’espai de somni” o el dreaming de la terra de la qual formem part.

Semestre 4. Conflicte transformador

Aprendrem conceptes i noves maneres de mirar el conflicte que ens ajudaran a poder confiar en el seu potencial creatiu i transformador i a saber estar en el foc de la tensió sense cremar-nos. Guanyarem comprensió sobre els Estats Alterats de consciència, les dinàmiques d’escalada i de-escalada del conflicte, els cicles de la violència i les dinàmiques de venjança i dol. D’altra banda, posarem el focus en la relació entre els conflictes i els estats relacionats amb les opressions internalitzades, els crítics interns i les seves tipologies, les dinàmiques de “dreaming up” en els conflictes, els dobles senyals, els canvis de rol, les quatre fases del conflicte i les dinàmiques intergeneracionals del trauma col·lectiu.

Semestre 5. Diversitat

Treballarem la diversitat incloent l’anàlisi interseccional, les dinàmiques de rang, les dinàmiques culturals, històries d’opressió, l’opressió internalitzada… També les micro agressions, la diversitat de cosmologies (racional versus xamànica) i molt més. Prendrem consciència sobre com els privilegis socials ens ceguen davant la discriminació i treballarem la diversitat relacionada amb qüestions com ara el gènere, l’orientació del desig, la raça, la identitat nacional, la diversitat funcional, entre d’altres.

Semestre 6. Poder i lideratge

Donarem la benvinguda i posarem consciència sobre els diferents estils de lideratge, processos arquetípics en el lideratge, com ara els superherois i les superheroïnes i altres aliats que ens poden ajudar. Veurem la relació i la importància que té la gestió de les dinàmiques de poder i la connexió amb el poder personal propi per poder exercir lideratges enriquidors i que estiguin al servei dels grups i comunitats. Treballarem les complexitats del poder i les dinàmiques de marginació. També aprendrem a donar i rebre retroalimentació dins les estructures jeràrquiques i aportarem consciència en relació a la diversitat interna, el biaix i el prejudici quan estem en el rol de facilitar. Descobrirem l’estil de lideratge i el poder únic que tenim cada una de nosaltres.

ESTRUCTURA I DIA A DIA DE LA FORMACIÓ

Els continguts de cada semestre es tractaran en diversos espais d’aprenentatge:

El curs té una durada mínima de 3 anys, que estarà condicionada al compliment dels requisits. El grup que s’incorpori en aquesta nova edició, es sumarà al grup actual, assistint als mateixos espais d’aprenentatge, amb espais propis quan es cregui convenient.  El grup nou començarà pel contingut del semestre 3 i 4, i acabarà l’últim any amb el contingut del semestre 1 i 2.

Els mòduls, dies de formació i sessions amb expertes tindran unes dates establertes. Però les dates de mentories, les sessions individuals i les trobades del grup d’iguals les estableix la mateixa persona. El que és important és complir amb el requisit de sessions establertes.

Formació semipresencial

Aquesta formació és semipresencial. Els mòduls i els dies de formació són presencials. Les sessions amb expertes, sempre que es puguin, es retransmeteren en directe per a poder seguir-les virtualment o presencialment. Les sessions individuals, les mentories individuals i grupals, les sessions amb expertes poden fer-se també per Skype.

La formació té un cost total d’entre 9.170 € i 9.870 €, que es tradueix en un cost anual de:

Primer any: 2.540 €
Segon any: 3065-3415 €
Tercer any: 3565-3915 €


A partir del segon any el preu s’incrementa perquè comença la supervisió i és un barem perquè depèn de el nombre de supervisions que es facin. El tercer any inclou els exàmens, tot i que una part d’aquests es realitzarien 4 mesos després d’haver acabat l’any 3.

Important: aquest preu està basat en un mínim de requisits, i cal tenir en compte que segons l’itinerari formatiu el cost pot canviar.

INSCRIPCIÓ

Per fer la preinscripció cal omplir aquest formulari i fer un ingrés de 60 euros, en concepte d’entrevista d’admissió: el número de compte és de Caixa d’Enginyers ​ES97 3025 0011 78 1400028513 i heu d’indicar nom, cognoms i curs al què us apunteu. Ens posarem en contacte amb tu per fixar la data de l’entrevista. Cal tenir en compte que en cas de no ser admès o admesa aquests diners no seran retornats. L’objectiu del procés d’admissió és verificar i assegurar-nos que els objectius, expectatives i l’experiència de la persona encaixen amb el que la formació ofereix.

ATENCIÓ DATA INSCRIPCIÓ NOVA- 30 DE DESEMBRE DE 2020—Un cop passat el procés d’admissió, per reservar la plaça cal fer efectiva la matrícula anual que té un cost de 200 euros. El procés de preinscripció finalitzarà el 30 de desembre; si hi ha més persones admeses que places, es seleccionarà per ordre d’inscripció.

Formació de Fil a l’agulla i l’Institut de Treball de Processos

MÉS INFORMACIÓ AQUÍ.

Si necessites més informació, ens pots escriure a info@filalagulla.org o a info@trabajodeprocesos.net

>Podeu fer la inscripció 2021 en aquest enllaç<