5-7 maig de 2023

Barcelona

Lily Vassililou

Horari seminari:
Divendres 16-19:30h

Dissabte 10-14 i 16-19:30h

Diumenge 10-14 i 16-18h

Preu del seminari: 300 €

(*) EARLY BIRD: 265€ FINS AL 21 D’ABRIL INCLÒS PER A ISNCRIPCIONS I PAGAMENTS FINS AQUEST DIA – NOMÉS PER A ESTUDIANTS FORMALS DE CENTRES ASSOCIATS A IAPOP)

Training Days (només per a estudiants formals de Treball de Processos)
Dilluns 10-14 i 15:30-17:30h

Dimarts 10-14 i 15:30-17:30h

Seminari bonificable per a treballadors en actiu per compte aliè a través de la Fundae (FUNDACIÓ TRIPARTITA).
(Per gestionar-ho contactar amb Javier Gil de l’empresa EN CLAU DE LLUM que s’encarrega de gestionar-ho – jgil@vfp.es
IDIOMA DEL SEMINARI:
Català I ANGLÈS amb traducció.

Ajuts
Si no pots pagar la tarifa completa, es pot registrar pagant la quantitat que puguis pagar. Envia un correu electrònic a Mar a info@trabajodeprocesos.net amb una breu descripció de les teves circumstàncies i la quantitat que pots pagar i per gestionar un intercanvi.

POLÍTIQUES DE CONTRACTACIÓ / CANCEL·LACIÓ: https://www.trabajodeprocesos.net/es/politica-de-pagos/